senatul_romaniei2

Proiecte


uno

PROIECTE IN IMPLEMENTARE

Proiect "ProStart-Stagii de practică pentru studenți"- cod SMIS 109008
LIBRO EVENTS   SRL în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE și MEDICINA VETERINARA DIN BUCUREȘTI a organizat doua Conferințe de lansare a Proiectului “ProStart-Stagii de practică pentru studenți”- ID 109008, proiect care se derulează în perioada 13 iulie 2018- 12 ianuarie 2020, pe o perioada de 18 luni.
Comunicate- Anunturi
Comunicate- Anunturi
Conferință Călărași 05.10.2018
Conferinta Slatina 04.10.2018
Proiect KETANES – Măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani”, POCU/138/4/1/114630
Libro Events este de asemenea partener.
Asociația C4C – Communication for Community, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială a Orașului Lehliu-Gară, Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani, Libro Events și Asociația BRAHMA
Comunicate- Anunturi
Proiect I.D.E.I – Integrare, Dezvoltare, Educație, Inițiativă POCU /138/1/114940
Libro Events are calitatea de partener 1 in cadrul parteneriatului Asociația Femeilor din Mediul Rural din România, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu LIBRO EVENTS SRL (Partener 1), Comuna Mănăstirea, autoritate administrativ teritorială (Partener 2), LICEUL TEHNOLOGIC ,,MĂNĂSTIREA” (Partener 3)
Comunicate- Anunturi
Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Est

Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectiv specific: 4.16 Consolidarea capacitatii inteprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila
Titlul proiectului: ,,Sprijin pentru competitivitate sociala in regiunea Sud Est”
Contract: POCU /449/4/16/128722
Beneficiar: SC LIBRO EVENTS SRL
Asociatia Euro<26 este partener 1

Metodologie concurs planuri de afaceri
Rezultate intermediare planuri concurs 13.10.2020
Rezultate intermediare planuri concurs-13.10.2020.pdf
Rezultate finale planuri concurs_128722_15.10.2020.pdf

PROIECTE IMPLEMENTATE

STArS - Stagii de practică pentru studenți
stars final

Libro Events S.R.L şi Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, împreună cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, au lansat proiectul “STArS- Stagii de practică pentru studenţi”. Proiectul vizează dezvoltarea de abilităţi practice pentru 225 de studenţi înmatriculaţi în sistemul de învăţământ de masă prin furnizarea de stagii de pregătire practică, dar şi prin consilierea şi orientarea lor profesională în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.

http://www.stars2015.ro/

Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice
final insertie

Prin intermediul proiectului ”Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice” se urmărește facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a studenților Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregătire practică în cadrul inițiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstituționale.

http://www.stagiidepracticausamv.ro/

Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice
final insertie

Prin intermediul proiectului ”Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice” se urmărește facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a studenților Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București prin organizarea de programe de stagii inovatoare de pregătire practică în cadrul inițiativelor de diversificare a parteneriatelor interinstituționale.

http://www.stagiidepracticausamv.ro/

Antreprenoriatul – motorul inovarii, motorul dezvoltarii
antre final

Asociația „Liga de Utilitate Publică, împreună cu partenerul său Libro Events au lansat proiectul “Antreprenoriatul – motorul inovării, motorul dezvoltării”. Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului inovativ prin stimularea nucleelor tinere din societate ca instrument flexibil, alternativ și durabil pentru dezvoltarea economica și crearea de noi locuri de muncă în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia. Prin inițiativele proiectului se urmarește atât îmbunătățirea situației ocupării în regiunile vizate, în special la nivelul tinerilor, cât și crearea unui model sustenabil de dezvoltare locală.

http://www.ami2015.ro/